Jag kan inte registrera mitt kreditkort

Får du felmeddelande när du försöker registrera ditt bankkort?

Prova att öppna kortet för internetköp!
Vissa bankkort (bland annat från Nordea) behöver vara öppna för internetköp för att kunna registreras.

Lås upp ditt kort för internetköp via din internetbank och försök igen.

Fick du svar på din fråga?