Generelle konkurransevilkår

Ved å delta i SF Anytime (org. nr. 556748-2616, postboks 7200, 103 88 Stockholm, telefonnummer: +46 8 409 188 00 («Arrangøren»)) sin konkurranse aksepterer du følgende vilkår, utover de som er spesifikt angitt i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen. Du bekrefter også at du har lest informasjonen om hvordan vi behandler dine personopplysninger, som står beskrevet i punkt 7.

1. Hvordan man deltar

1.1 For å delta i Arrangørens konkurranse må du sende inn et konkurransebidrag eller utføre en handling som samsvarer med de angitte instruksjonene i beskrivelsen av konkurransen.

1.2 Konkurransen kjører i perioden som er angitt i beskrivelsen av konkurransen.

1.3 Hver deltaker i konkurransen må sende inn ett (1) bidrag dersom ikke annet er oppgitt.

1.4 Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltakere og konkurransebidrag hvis de mistenkes å stride mot loven eller andre regler, alminnelig moral og etikk, eller hvis de krenker andres rettigheter.

1.5 Du er selv ansvarlig for ditt konkurransebidrag. Arrangøren er ikke ansvarlig for om konkurransebidraget krenker andres rettigheter eller på annen måte bryter loven eller andre regler, utover det som er underlagt loven. Arrangøren kan ikke stilles til ansvar for direkte eller indirekte skader som kan knyttes til en eventuell krenkelse av slike rettigheter eller lovbrudd (annet enn det som er fastsatt av loven). Det er derfor veldig viktig at du selv har laget konkurransebidraget du sender inn, og at du er sikker på at du ikke sender inn materiale som andre har laget eller eier, uten at du har fått denne personens tillatelse.

1.6 Arrangøren er ikke ansvarlig for konkurransebidrag som har forsvunnet, blitt skadet er sendt til feil adresse eller har ankommet for sent. Arrangøren er likeledes ikke ansvarlig for eventuelle tekniske mangler og problemer som påvirker konkurransen eller konkurransebidraget på noe vis.

2. Hvem kan delta i konkurransen

2.1 For å delta i konkurransen må du være bosatt i Norge og ha fylt 18 år. For at vi skal kunne identifisere deg, kan det være nødvendig (avhengig av konkurransen) at du oppgir fornavn, etternavn og e-postadresse (den må være gyldig). I tillegg må du akseptere og godkjenne disse konkurransevilkårene.

2.2 Ansatte hos Arrangøren og medlemmer av deres husstand kan ikke delta i konkurransen.

3. Hvis du vinner

3.1 Vinnerne utpekes av ansatte hos Arrangøren ut ifra de kriteriene som er angitt i konkurransebeskrivelsen. Arrangørens avgjørelse kan ikke klages på, og Arrangøren behøver ikke å begrunne avgjørelsen.

3.2. I de tilfellene hvor vinneren utpekes av en jury, er juryen utpekt av Arrangøren og består av ansatte hos Arrangøren. Juryen utpeker vinnerne basert på den beste begrunnelsen eller etter kriteriene som fremgår av konkurransebeskrivelsen. Juryens avgjørelse kan ikke klages på, og juryen behøver ikke å begrunne sin avgjørelse.

3.3 Om du vinner, vil du bli kontaktet via e-post eller telefon, eller en alternativ måte i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen.

3.4 Vinnerens/Vinnernes for- og etternavn, samt by og eventuelt ytterligere informasjon som vinneren har oppgitt til Arrangøren, vil bli presentert på Arrangørens hjemmeside og/eller i e-poster til konkurransedeltakere og de som abonnerer på Arrangørens nyhetsbrev.

4. Premier/premie

4.1 Premien og dens verdi oppgis i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen. Med mindre annet er spesifikt oppgitt i kunngjøringen, vil én (1) vinner bli valgt. Arrangøren har alltid rett til å velge en tilsvarende premie.

4.2 Premien er personlig og kan ikke overføres til en annen person. Premien kan ikke endres eller byttes til kontanter eller annen eiendom.

5. Gevinstavgift m.m.

5.1 Vinneren er selv ansvarlig for å betale eventuell skatt eller andre omkostninger som forekommer i forbindelse med mottagelsen av premien. Du er selv ansvarlig for å oppgi premien og dens verdi på skattemeldingen din. Verdien av en premie vunnet i en konkurranse hvor vinneren blir trukket helt eller delvis tilfeldig, for eksempel ved å «like» et innlegg eller bruke en emneknagg, skal det i utgangspunktet ikke skattes av.

5.2 Losji, eventuelle reisekostnader eller andre tilleggskostnader i forbindelse med premien betales av vinneren med mindre annet oppgitt i konkurransen.

6. Rettighetene til konkurransebidraget

6.1 Hvis konkurransen krever at du sender inn et konkurransebidrag, gjelder følgende. Ved å sende inn konkurransebidraget ditt til Arrangøren, overfører du alle rettigheter (slik som opphavsrett, designrettigheter, patenter og varemerkerettigheter) til ditt bidrag til Arrangøren. Dette innebærer blant annet at alle dine rettigheter til bidraget opphører, og at du gir Arrangøren rett til å endre og behandle bidraget selv eller gjennom andre, samt å overføre eller overlate det til noen andre. Arrangøren har også lov til å bruke bidraget slik de ønsker, inkludert til markedsføringsformål, slik som en pressemelding eller annonse. Arrangøren har også rett til å benytte bidraget i hele verden, til alle formål, i alle medier og på alle måter som fins uten at du er berettiget til noen form for godtgjørelse. Arrangøren har for eksempel rett til å bruke bidraget på alle plattformer, som på internett, mobil osv.

6.2 Du kan når som helst under konkurransen be om at konkurransebidraget ditt fjernes fra konkurransen. Hvis dette skjer før konkurransen er endelig avgjort, vil du få tilbake alle rettighetene til konkurransebidraget ditt. Hvis du vinner konkurransen, kan du imidlertid ikke trekke konkurransebidraget ditt etter at konkurransen er avsluttet og avgjort.

6.3 Ved å sende inn konkurransebidraget til Arrangøren garanterer du at det er et resultat av ditt eget arbeid, og at bidraget ikke er kopiert fra noen andre eller på annen måte krenker andres rettigheter.

7. Behandling av personopplysninger

7.1 Personopplysningene du oppgir i forbindelse med konkurransen (vanligvis for- og etternavn, e-postadresse og telefonnummer), vil bli behandlet for å administrere konkurransen, for eksempel for å sende e-post til deg som konkurransedeltaker innenfor rammen av konkurransen.

7.2 Arrangøren beholder personopplysningene du har oppgitt i forbindelse med konkurransen, til etter konkurransen er ferdig hvis det er nødvendig. Dette kan være for å supplere de personopplysningene som Arrangøren allerede har om deg i din egenskap av kunde hos Arrangøren, for eksempel hvis du har flyttet eller har fått ny e-postadresse.

7.3 Hvis konkurransen gjennomføres via en tredjepart, slik som sosiale medier, kan en slik tredjepart uavhengig eller sammen med arrangøren være ansvarlig for dine personopplysninger. Arrangøren er ikke ansvarlig for hvordan en tredjepart (f.eks Facebook) håndterer dine personopplysninger hvis tredjepart er selvstendig personopplysningsansvarlig.

7.4 Hvis du vinner, vil arrangøren kontakte deg i henhold til punkt 3.3 ovenfor. I tillegg til opplysningene du allerede har oppgitt (for- og etternavn, e-postadresse og telefonnummer), kan du bli bedt om å oppgi adresse og fødselsdato. Fødselsdatoen din bruker Arrangøren til å bekrefte at du som deltaker (og nå også vinner) er over 18 år. Da personer under 18 år ikke kan delta i konkurransen, kan heller personer under 18 år motta premier i konkurransen.

7.5 Informasjonen i punkt 7 om hvordan vi håndterer dine personopplysninger, gjelder spesifikt for de tilfellene hvor du deltar i konkurranser arrangert av Arrangøren, og suppleres av SF Studios sin personvernerklæring for håndtering av personopplysninger.