Blockbusterin käyttöehdot

1. Yleistä

Blockbuster on Internet-pohjainen palvelu (”Palvelu”), jonka käyttäjällä on mahdollisuus ostaa tai vuokrata yksittäisiä tai useita elokuvia, sarjoja tai muuta audiovisuaalista viihdettä (”Aineisto”), joka on saatavilla (i) suoratoistettavaksi tietyn aikaa osoitteessa http://www.blockbuster.com (”Sivusto”) tai (ii) sivustossa kerrotuissa käyttöalustoissa (”Käyttöalustoissa”), joissain tapauksissa myös ladattavaksi. Palvelun tarjoaa SF Anytime AB (ruotsalainen yhteisötunnus 556748-2616) (”SF Anytime”). Käyttäjä (”Asiakas”) saa oikeuden käyttää Palvelua avaamalla käyttäjätilin Sivustossa ja hyväksymällä alla luetellut käyttöehdot (”Käyttöehdot”). Asiakas saa pääsyn valikoituun Aineistoon tilaamalla (ostamalla tai vuokraamalla) sitä Sivustossa tai Käyttöalustassa, jossa tilaaminen on mahdollista, maksamalla Käyttöehdoissa ja tilauspaikassa pyydetyllä tavalla, ja kun SF Anytime on saanut vahvistuksen valitun Aineiston maksusta.

Käyttöehdot ja Aineiston toimituksen yhteydessä Palvelun mainitsemat lisäehdot muodostavat sopimuksen SF Anytime AB:n ja Asiakkaan välillä Palvelun käyttämisestä mukaan lukien kaikki toiminnot ja kaiken Aineiston, jonka Asiakas vuokraa tai ostaa (”Sopimus”).

Käyttäjän on oltava vähintään 18 vuoden ikäinen voidakseen avata Palveluun käyttäjätilin, rekisteröityäkseen Asiakkaaksi tai toteuttaakseen anonyymin ostotapahtuman vierailijana. Asiakas vastaa siitä, että käyttäjätilin avauksen yhteydessä jätetyt tiedot ovat oikein, ja että hän ilmoittaa niiden muutoksista SF Anytimelle viiveettä. Asiakas vastaa siitä, että muut eivät voi käyttää hänen kirjautumistietojansa ja salasanaansa. Asiakkaan täytyy ilmoittaa viipymättä SF Anytimelle, jos hän epäileen jonkun muun päässeen käsiksi kirjautumistietoihinsa ja salasanaansa.

Asiakkaan täytyy vaihtaa Palvelun salasana välittömästi, jos hänen käyttämänsä vastaanottolaite luovutetaan jollekulle toiselle, jos se katoaa tai jos se varastetaan. SF Anytimella on oikeus milloin tahansa, riittävän ajoissa, vaatia Asiakasta vaihtamaan salasanansa. Asiakas ryhtyy toimeen ripeästi ja ymmärtää, että muutos voi aiheuttaa Asiakkaalle lyhyen katkon Palvelussa.

2. Palvelun käytön tekniset ja maantieteelliset edellytykset

Asiakas voi käyttää Palvelua, jos hänellä on käytössään vaadittava laitteisto, ohjelmisto ja riittävä Internet-yhteys. Niiden säännöllinen päivitys voi olla tarpeen. SF Anytime ei vastaa Palvelun puutteellisesta toiminnasta, joka johtuu Asiakkaan puutteellisesta laitteistosta, ohjelmistosta tai Internet-yhteydestä. Asiakas vastaa itse edellytysten täyttymisestä. Sivusto kertoo, mitkä ovat Palvelun toimimisen kannalta voimassa olevat tekniset vaatimukset.

SF Anytimen saatua vahvistuksen siitä, että Asiakas on vuokrannut tai ostanut Aineistoa ja suorittanut siitä maksun, Asiakas voi käyttää Palvelun Aineistoa useissa vastaanottolaitteissa alla olevan mukaisesti.

Vuokratessaan Palvelun Aineistoa Asiakkaalla on mahdollisuus toistaa Aineistoa vastaanottolaitteessa, jossa tilaus tapahtui, sekä neljässä (4) muussa vastaanottolaitteessa. Asiakas voi katsella Aineistoa kuitenkin vain yhdessä (1) vastaanottolaitteessa kerrallaan. Vuokrattu Aineisto on Asiakkaan käytettävissä vain rajoitetun SF Anytimen päättämän ajan, joka käy ilmi tilauksesta. Tämä ajan aikana Asiakas voi toistaa Aineistoa niin usein kuin haluaa.

Tehdessään Palvelussa Aineiston oston (electronic sell-through, EST) Asiakas saa Aineistoon rajaamattoman suoratoisto-oikeuden Käyttöalustoissa niin kauan kuin SF Anytimella on tarvittavat oikeudet Aineiston oikeudenhaltijalta. Asiakas voi ladata ostetun Aineiston toistettavaksi yhteydettömässä tilassa ilman verkkoyhteyttä niissä Käyttöalustoissa, jotka tukevat toimintoa.

SF Anytime pitää oikeuden muuttaa oman harkintansa mukaan Palvelun teknisiä vaatimuksia ajoittain mukaan lukien vastaanottolaitteiden määrää, jolla asiakas voi käyttää Palvelun Aineistoa.

Ladattavan Aineiston lisäksi Asiakkaalla on tietyin edellytyksin ja Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) asetuksen 2017/1128 koskien verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävästä siirrettävyydestä sisämarkkinoilla perusteella mahdollisuus katsoa Palvelun Sisältöä myös Suomen ulkopuolella toisessa Euroopan talousalueen maassa. Latausta tukevien Käyttöalustojen kautta ladattua Aineistoa voi katsoa maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

3. Hinnat ja maksu

Asiakas, joka haluaa vuokrata tai ostaa valittua Aineistoa, maksaa tilaushetkellä voimassa olevan hinnan. Palvelun sisältämän Aineiston hinnat on luetteloitu Sivustossa ja niissä Käyttöalustoissa, joissa tilaaminen on mahdollista. Hinnasto voi ajoittain muuttua. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, ja ne on ilmoitettu euroissa (EUR).

Asiakas maksaa vuokratun ja ostetun Aineiston tilauksen yhteydessä. Asiakas maksaa tilauksen ilmoittamallaan maksukortilla tai lahjakoodilla. Valitun aineiston ostaminen tai vuokraaminen onnistuu vain, jos valittu maksutapa kattaa veloituksen koko suuruuden. Hyväksytyt maksutavat on ilmoitettu Sivustossa ja niissä Käyttöalustoissa, joissa tilaaminen on mahdollista. Asiakkaan tulee huomioida, että maksukortin myöntäjä voi veloittaa palvelumaksuja tai vastaavia tai asettaa omia ehtojaan. SF Anytime ei ilmoita muiden toimijoiden ehdoista.

Aineiston maksun lisäksi Asiakas maksaa tietoliikenteestään Internet-palveluntarjoajalleen. Tämä sopimus ei kata heidän sopimustaan tai muita Palvelun teknisten vaatimusten aiheuttamia kuluja Asiakkaalle.

4. Peruuttamisoikeus

Aineiston tilaukseen sovelletaan Ruotsin kuluttajansuojalain etämyyntisäädöksiä (2005:59). Asiakkaalla on esimerkiksi Sopimuksen mukaan 14 päivää aikaa peruuttaa Aineiston tilaus syytä ilmoittamatta (määräaika) alkaen hetkestä, jona Asiakas on saanut tilausvahvistuksen (peruutusoikeus). Asiakas voi käyttää peruuttamisoikeuttaan ilmoittamalla ennen määräajan loppua SF Anytimen asiakaspalveluun halustaan keskeyttää tilaus (riittää, että Asiakas lähettää viestin ennen määräajan päättymistä). Asiakas voi käyttää myös Ruotsin kuluttajaviraston tarjoamaa standardilomaketta, joka on saatavilla viraston sivustossa www.konsumentverket.se.

Huomioi, että peruuttamisoikeus on rajattu. Jos Asiakas kirjautuu Palveluun ja aloittaa Aineiston toiston, Asiakas hyväksyy sen, että SF Anytime on aloittanut valitun aineiston toimittamisen, vaikka määräaika ei olisi päättynyt. Asiakas luopuu peruuttamisoikeudestaan sinä hetkenä, jona hän aloittaa Aineiston toiston.

Asiakkaan peruessa tilauksen peruuttamisoikeuden mukaisesti SF Anytime palauttaa Asiakkaalle koko Aineiston tilauksen hinnan ilman vähennyksiä. Takaisinmaksu tapahtuu ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 14 päivän sisään siitä, kun SF Anytime sai tiedon Asiakkaan päätöksestä perua tilauksen.

5. Kampanjat

SF Anytime voi tarjota uusille käyttäjille Palvelun Aineistoa ostettavaksi tai vuokrattavaksi alennettuun hintaan tietyn ajanjakson ajan (”Kampanja-aika”). Ehtoina oikeudelle osallistua kampanjaan on se, että (i) Asiakas tai kukaan hänen taloudessaan ei ole käyttänyt Palvelun kampanjatarjousta hyväkseen viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana ja (ii) että Asiakas ei ole ollut Asiakkaana viimeisen kolmen (3) kuukauden aikana. Tässä annettujen ehtojen lisäksi kampanjatarjoukseen voi liittyä muita ehtoja, jotka on ilmoitettu Sivustossa.

Kampanja-ajan jälkeen Asiakkaalta perittävät Palvelun Aineiston vuokraus- tai ostohinnat ovat kohdan 3 mukaisia.

6. Palvelun käyttö

Palvelun ja Aineiston immateriaaliset oikeudet kuuluvat SF Anytimelle tai sen lisenssinantajalle, ja tämä Sopimus ei siirrä mitään Palvelun tai Aineiston oikeuksia Asiakkaalle.

SF Anytime myöntää Asiakkaalle vain ei-yksinomaisen, rajatun ja ei-siirrettävän oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältämää Aineistoa näissä Käyttöehdoissa ilmoitetulla tavalla ja aikana. Asiakas on vastuussa siitä, että Palvelua ei käytetä voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti, ja että Palvelua ei käytetä muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Asiakkaan Palvelussa käyttöönsä saamaa Aineistoa suojaa niin ruotsalainen kuin kansainvälinen tekijänoikeuslainsäädäntö ja muut soveltuvat lait. Asiakas ei saa käyttää Aineistoa tekijänoikeuslainsäädännön, muun soveltuvan lainsäädännön tai tämän Sopimuksen vastaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakas ei saa levittää tai kopioida Aineistoa, saattaa sitä julkisesti saataville tai käyttää sitä kaupallisiin tarkoituksiin.

Aineistossa voi olla sisältöä, joka ei sovellu alaikäisille tai jota voidaan pitää sopimattomana tai häiritsevänä. Vanhemmat tai huoltajat, jotka antavat alaikäisen käyttää Palvelua, arvioivat itse, onko Aineisto lapselle sopivaa vai ei.

Asiakas ei saa luovuttaa kirjautumistietojaan toisen henkilön käyttöön.

Asiakas ei saa kiertää, poistaa, muuttaa tai muuten muokata tekniikkaa ja/tai suojausjärjestelmiä, joiden avulla SF Anytime suojaa Palvelua.

Toimiessaan tämän kohdan 6 vastaisesti Asiakas rikkoo sopimusta, jolloin SF Anytimella on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi ja estää Asiakasta käyttämästä Palvelua. SF Anytime ei ole velvollinen maksamaan korvausta. Sopimusta rikkova Asiakas voi joutua vahingonkorvausvastuuseen.

SF Anytime pitää oikeuden sulkea Asiakkaan pois kaikesta Palvelun käytöstä. SF Anytime ei ole velvollinen maksamaan korvausta, jos Sopimusta on rikottu.

7. SF Anytimen vastuu Palvelun puutteiden osalta

Palvelun luonteen takia voi esiintyä häiriöitä, jotka johtuvat esimerkiksi ylikuormituksesta, verkko- ja/tai muista yhteysvirheistä ja/tai ongelmista, joiden takia Asiakas ei voi käyttää Palvelua tai tiettyä Aineistoa. Asiakas on tietoinen ja hyväksyy sen, että Palvelu tai Palveluun sisältyvä Aineisto voi olla poissa käytöstä Palvelun huoltokeskeytysten aikana.

Asiakas on tietoinen, että Palvelun kautta saatavilla oleva Ainesto on tuotettu eri ajankohtina ja erilaisten teknisten edellytysten vallitessa. Siksi Asiakas hyväksyy sen, että Palvelun sisällön toistolaatu voi vaihdella esimerkiksi äänen ja kuvan osalta, ja että sisältö on tarjolla ”sellaisenaan”.

Yllä mainitun lisäksi SF Anytimen vastuu on rajattu koskemaan vain niitä Palvelun virheitä, jotka riippuvat SF Anytimesta tai SF Anytimen käyttämästä kolmannesta osapuolesta. SF Anytime ei vastaa esimerkiksi virheistä, jotka riippuvat Asiakkaasta tai puutteista Asiakkaan laitteissa (esimerkiksi jos ne eivät täytä yllä kohdassa 2 mainittuja teknisiä vaatimuksia) tai muissa laitteissa, jotka eivät kuulu SF Anytimelle tai sen käyttämälle kolmannelle osapuolelle.

Mikäli SF Anytimen sopimus oikeuksienhaltijan kanssa raukeaa tai mikäli pääsy Palvelun puitteissa ostettuun Aineistoon jostain syystä päättyy syistä, joista SF Anytime vastaa, Asiakkaalla on oikeus korvaukseen, joka vastaa sen Aineiston arvoa, jota ei enää voi käyttää. Korvaus suoritetaan etusetelinä, jolla voi ostaa tai vuokrata Palvelun Aineistoa.

SF Anytime ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun tai Aineiston käytöstä tai virheistä ja puutteista Sivustossa tai Käyttöalustoissa, jos näissä käyttöehdoissa ei nimenomaan mainita toisin.

 8. Reklamointi

Jos Asiakkaan mielestä Palvelussa on virhe, Asiakkaan pitää virheeseen vedotakseen tehdä reklamaatio. Reklamaation voi tehdä SF Anytimen asiakaspalvelussa (asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät Sivustosta ja SF Anytimen muut yhteystiedot kohdasta 15).

Reklamaation yhteydessä Asiakkaan pitää antaa tietyt tiedot, kuten mitä Aineistoa reklamaatio koskee, minä päivänä ja mihin kellonaikaan virhe on havaittu, Asiakkaan Internet-palveluntarjoaja, Asiakkaan postiosoite, yksityiskohtainen selvitys virheestä ja niin edelleen. Asiakkaan pitää myös lähettää kuitti suoritetusta maksusta sen Aineiston osalta, jota reklamaatio koskee, tai muulla tavoin todistaa ostoksensa.

9. Irtisanominen

SF Anytime voi yllä kohdassa 6 esitetyn lisäksi sanoa Sopimuksen irti välittömästi, jos SF Anytime (i) päättää lopettaa Palvelun kokonaan tai osittain, (ii) päättää muuttaa oleellisesti Palvelua ja/tai Aineistoa tai muuta sisältöä tai (iii) mikäli SF Anytimella on muu perusteltu syy irtisanoa Sopimus. Mikäli SF Anytime irtisanoo Sopimuksen, irtisanominen tapahtuu sähköpostitse, puhelimitse tai ilmoittamalla asiasta Sivustossa.

Jos SF Anytime irtisanoo sopimuksen tämän kohdan kohtien (i)–(iii) mukaisesti, SF Anytimen pitää tällaisissa tapauksissa maksaa takaisin se osa Asiakkaan suorittamasta maksusta, joka vastaa Palvelun sitä osaa, jota ei voi enää käyttää. Sopimuksen irtisanominen ei voi vaikuttaa sellaiseen Aineistoon, jonka Asiakas on jo ostanut.

10. Henkilötietojen käsittely

Rekisteröidessäsi tilin Palveluun annat henkilötietoja, joita SF Anytime käyttää muun muassa tarjotakseen merkityksellisen ja mielenkiintoisen palvelun. SF Anytime voi evästeiden ja vastaavien teknologioiden kautta saada jossain määrin tietoa siitä, millaista sisältöä suosit ja miten liikut SF Anytimen alustoissa.

SF Anytime suojelee yksityisyyttäsi, ja Palvelussa henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR (General Data Protection Regulation) mukaisesti.

Lisätietoja siitä, miten SF Anytime käsittelee henkilötietojasi, löydät kohdasta SF Anytimen tietosuojalauseke.

11. Evästeet

Eväste on pieni datatiedosto, joka tallentuu Asiakkaan laitteeseen, kun tämä vierailee Sivustossa ja/tai käyttää Palvelua. Evästeitä on kahdentyyppisiä, pysyviä ja väliaikaisia (niin sanottuja istuntoevästeitä). Pysyvät evästeet tallentuvat Asiakkaan laitteeseen pidemmäksi aikaa, mutta istuntoevästeet katoavat, kun Asiakas sulkee selaimen. Asiakas voi halutessaan kieltää evästeiden käytön ja muuttaa selainasetuksiaan niin, että evästeet on kielletty osittain tai kokonaan. Huomaathan, että osa Sivustosta tai Palvelusta ei ehkä enää toimi tai toimii huonommin, jos Asiakas estää evästeiden käytön.

Voit lukea lisää evästeiden käytöstä kohdasta Evästeiden käyttö.

12. Sopimuksen, Palvelun ja Aineiston muuttaminen sekä Sopimuksen siirtäminen

SF Anytime pitää oikeuden muuttaa Sopimusta, Palvelua ja/tai Palveluun sisältyvää Aineistoa milloin tahansa. SF Anytime lähettää ilmoituksen sopimusmuutoksesta, joka ei selvästikään ole Asiakkaalle edullinen, sähköpostitse tai ilmoittaa siitä Sivustossa. Siksi Asiakkaan on hyvä pysytellä ajan tasalla ja vieraillla säännöllisesti Sivustossa. Jos Asiakas ei hyväksy ilmoitettua sopimusmuutosta, joka ei ole selvästikään Asiakkaalle edullinen, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus muutoksen voimaanastumishetkestä eteenpäin. Asiakas on hyväksynyt muutoksen Sopimuksessa, Palvelussa ja/tai Palveluun sisältyvässä Aineistossa, jos hän ei 30 päivän sisään muutoksen ilmoittamisesta ilmoita SF Anytimelle halustaan irtisanoa Sopimus tai jos Asiakas jatkaa Palvelun käyttöä muutoksen astuttua voimaan.

SF Anytimella on Sopimuksen mukaan oikeus siirtää oikeutensa ja velvollisuutensa jollekin muulle taholle.

13. Sovellettava lainsäädäntö ja kiistat

Sopimukseen sovelletaan ruotsalaista tietoaineistolainsäädäntöä.

SF Anytimen ja Asiakkaan välisissä kiistoissa osapuolten pitää ensisijaisesti yrittää ratkaista kiista sopimalla. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, Allmänna Reklamationsnämnden (Ruotsin yleinen kuluttajavalituslautakunta) voi ratkaista kiistan. Osapuolella on kuitenkin aina oikeus nostaa kanne yleisessä tuomioistuimessa.

Euroopan unionin komissio ylläpitää sivustoa, joka auttaa tyytymättömiä asiakkaita ratkaisemaan riitansa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 14. Asiakaspalvelu

Asiakas voi pyytää lisätietoja tai tukea SF Anytimen asiakaspalvelusta. SF Anytimen asiakaspalvelun yhteystiedot ovat esillä Sivustossa. SF ei voi tarjota tukea asiakkaan poistettua tilinsä.

15. SF Anytimen yhteystiedot

SF Anytime AB
Box 7200
103 88 Stockholm
Sverige