Bruden fra Dragstrup

Bruden fra Dragstrup

19551 t 54 mDrama, Komedie
For alle

Fil­men er fra 1955 og er fil­ma­ti­se­rin­gen af te­a­ter­styk­ket Even­ty­ret, der hav­de fan­ta­stisk suc­ces. Hi­sto­ri­en om He­le­ne og hen­des kær­lig­hed, håb og frygt for det fo­re­stå­en­de bryl­lup, og bed­ste­mo­de­rens ind­gri­ben i be­gi­ven­he­der­ne er en rø­ren­de fol­ke­ko­me­die.

Undertekster

Medvirkende

Annelise Reenberg
Annelise Reenberg
Instruktør
Clara Pontoppidan
Clara Pontoppidan
Helle Virkner
Helle Virkner
Karin Nellemose
Karin Nellemose
John Wittig
John Wittig
Henning Moritzen
Henning Moritzen
Inger Lassen
Inger Lassen
Helge Kjærulff-Schmidt
Helge Kjærulff-Schmidt
Henry Nielsen
Henry Nielsen

Lignende

Plot